ਭੂਤੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ

ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ,ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਥਾਂ ਭੂਤੀਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿਸੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਭੂਤੀਆ ਹੈ।ਜੀ ਹਾਂ,ਇਹ ਗੱੱਲ ਅਟਪਟੀ ਜਰੂਰ ਲੱੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸੱੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਪਰ ਸਿਹ ਜਰੂਰ ਸੱੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਤ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਮਿਲੀ।ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਭੂਤੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਦਸਦਈਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 0888888888 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵਲਾਦ ਮੀਰ ਨੇ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਵਲਾਦਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੰਬਰ ਡੀਮੇਤ੍ਰੋਵ ਨਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰਗ ਡੀਲਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਮਾਫਿਆ ਨੇ 2003 ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱੱਤਾ।ਇਨ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੰਬਰ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਡਿਸਲਿਵ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ।ਨੰਬਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ 2005 ਵਿਚ ਸੋਫੀਆ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰੇਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱੱਤਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *